Barra sandwich

Barra sandwich

Especial per hostaleria, fabricants, hotels…

Producte molt versàtil, ideal per llescar amb la mínima merma i màxima productivitat. 
Tres formats diponibles, 4.3 kg pes variable, 3 kg pes fix i 3,4 kg pes fix. 
Dues qualitats diferents: BARRA SANDWICH I BARRA SANDWICH GOURMET. 
Un bon producte en quan a qualitat, prestacions i preu.